TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ

Đẩy nhanh thời gian tiếp thị, tối ưu hóa hiệu suất và nâng cấp quy trình kinh doanh của bạn. Bạn có thể sử dụng kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi, tích hợp với hệ thống giao dịch của các tổ chức lớn nhất thế giới, để làm việc cho bạn.

Chúng tôi có thể tham khảo ý kiến ​​của bạn để triển khai các giải pháp riêng biệt phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai của bạn.

Hoặc, hưởng lợi từ bộ giải pháp công nghệ sẵn có đầy đủ—dù bạn là bên mua hay bên bán—để hợp lý hóa khả năng kết nối, tích hợp và quy trình làm việc của bạn.

terminal

Các nền tảng giao dịch Exxocap

Điện thoại di động

ExxoMarkets cung cấp Giải pháp di động cho phép bạn giao dịch tài khoản của mình từ bất kỳ thiết bị iOS hoặc Android nào.

Máy tính để bàn

Cổng Giao dịch do nhà tạo lập thị trường thiết kế cho phép thực hiện giao dịch trực tuyến về
cổ phiếu, hàng hóa, hợp đồng tương lai, ngoại hối, trái phiếu và quỹ.

Trình duyệt web

WebTrader, nền tảng giao dịch trực tuyến dựa trên HTML của chúng tôi, là giải pháp hoàn hảo nếu bạn thích giao diện giao dịch dễ học nhưng vẫn muốn sử dụng các tính năng và công cụ giao dịch nâng cao.