Phương pháp

Wire tranfer

Visa

Master Card

Tether (USDT)

Neteller

Skrill

Số tiền tối thiểu

10$

10$

10$

10$

10$

10$

Thời gian thực hiện

Ngay lập tức

Ngay lập tức

Ngay lập tức

Ngay lập tức

Ngay lập tức

Ngay lập tức

Phí

Free

Free

Free

Free

Free

Free